pybast ebhU : weIH emFa AnuBX

sen`jt kumar brdQl, iubahH

snwxaqsqr DUSert Aar& dunvEet Arajktaqr klueSt hqlo Asm Aamar Aetqk Aaqpan | wqn wk La>bt iHplebD >bqdLt Taqkaqt efman hfR ebqdLt tTa pybast Taekql tulnamUlk BaqX qbeC hfR | qbaDhfR pyetjn pybasEqfR whH kTat wkmt hb | km qbec permaqn qbecBag pybasEqk wkDrNr n>talejfRa qbaqD Aamen ker Taqk | enjr mat#Buemr pyet Tka >baBaeXk AakSvqNhH hHfRar mUl karN |

pybast Taekql enjr GrKn Aar& >bqdLr pyet Tka daefRtb Aar& ktvbYqbaD sewx$fR Qh jaeg iHqF | wqn bhU bYaeo$ AaqC ef skql >bqdLt Tkakalt qdLr ba dhr baqb ekba wIHa krar kTa BxXa naeCl ba Baebbr suqfag qpaXa naeCl| ekn`tu pybasQl Ahar epct qdLqpymE mnqIHa jagyt Qh iHqF Aar& >bqdLr manuhr baqb fTas<BX jnklYaNmUlk kam kqr | iHQnL Letkar qLhr dLkt ef qkhHjn mhapyaN AsmEfRahH “qjanakE”r qpahqrqr AsmEfRa BaSa saehtYk ntunQk jEXndan kereCl, qshH AaIHahHqkhHjqnhH kelktat pybasE jEXn fapn kerCl| qtqKtsklr AsaDarN pyetBak >bqdL pyEetqr mhEfRan ker qtalar qVwxt ensqndqh pybasE jExXqn ebqLS BaqX AerhNa qfagahHeCl | epyfRjnr pra Aatrt Taekql efdqr epyfRjnr pyet Tka AakvSNr kTa gBEr BaqX iHman qpaXa fafR, eTk qshHdqr >bqdLr pra Aatrt Taekql >bqdLr pyet Tka tEby AakvSNr kTa gBEr BaqX iHpleb`D kerb paer |

sZKYat takr hqlo ebLbr pyafR skqlaqbar pyantqt AsmEfRa qlak AaqC| pybasr ef FahHt AsmEfRa qlak qbeC AaqC qshH FahHt qto~qlakr sw&EfRtar Ka-Kbr Aaem maqj smqfR pao~ | iHdahrN >br&qp Aaqmerkar kTaqk kb paer | qshH qdLt kmvsUqwx BaqlsZKYk pybasE AsmEfRa AaqC | dEGvedn Der Aaqmerkat Tka pybasE AsmEfRa skql ebeBnn pykaqr AsmEfRa saehtY-sZ>k#etQl bhUmUlEfRa AerhNa qfagahH AaehqC | Aaqmerkat pyet bCqr ebhU iHd`fapn kra hfR buel Aaem jaqna | pyetbCqr Asmr pra eLlpEk Aaqmerkar pybasE AsmEfRa skql enmnwxn ker AaehqC | qkbl ebhUqXhH nhfR ebeBnn Anu>Tan AaqfRajn krar Kbr Aaem peIRbQl pao~ | qhaqIHlr qkaFat wbar Baona pydLvN krar Kbqra Aaem pahHqCa~ | Baql qkhHjn pyeteSFt elKk saehtYqka Aaqmerkat bas kqr | 

i: Buqpn hajerkar sBapettbt Aaqmerkat Asm saehtY sBar LaKao qKala hfR | whHdqr Aaqmerkar pybasE AsmEfRa skql Asmr smaj Aar& saehtY-sZ>k#etQl iHqllKnEfR AerhNa qfagahH AaehqC |

suKr kTa whHqf sudur mDY pyacYr iubahHqIHa DEqr DEqr wKn AsmEfRa smaj gIR Ql iHeFqC | mUlt: bYXsaefRk pyaNqkndy iubahHt pyafR wLqra AeDk AsmEfRa qlak AaqC |  ebgt dubCr Der hHfRat Tka pybasE AsmEfRa skql smUhEfRa r\alE ebhUr AaqfRajn ker AaehqC | bYXsafR sbva qhaXa baqb iubahHt Aajer smfRr br ABaX| tTaepo whHbY>ttar majqta ekCu smfR iHelfRahH ef qkhHjn bYeo$qfR whHqVwxt pyDanQk AagBag QlqC qshHsklr majt AgyNE h’l edlEp kumar braqdiH | qtqKtk iHdar BaqX shqfag kerqC Lyqd`DfRa sumet caZkaket bahHqdiH, Lyqd`DfR iHzpl kIHkE, jfRn`t brpUjarE, Aarman hajerka Aar& qtqKtr sdYebbaehta pt`nE mameN hajerka, qcelm Aahqmd`, sumn brdQl, tajuedn QcaDurE Aaed qkhHjnman iHzsahE pybasE AsmEfRahH |

whHbaqra duednEfRa kafYvsUcEqr iubahHt r\alE ebhU paln kra QheCl| iubahHr pra pyafR 65 ekqlaemIHar dUQrt AxXe>Tt iHm` Aal kuqX~hHnr barakuia bEC` ercIHvt whHbarr ebhUr >Tan enDvarn kra QheCl | sagr tErt esn``D sn`DefRa prt kN kN mhHnah~qt perqbLn kra weIH ebhU n#tYqr Aamar ebhUr sEemt Anu>Tanr kam Aar<B kra QheCl| pybasE AeBjnta LyE jfRnt brpUjarEqfR qtqKtr eLlpEsulB BaSa Aar& glglEfRa kn`F>bqrqr smUKr nElaB sagrr epqn qdKuXahH QkeCl - “ Der lok qshHfRa smuKt by<hpuwx --- qsaHXa Der lok iHmann`d --- whHfRa Aaem luhHtr part ebhU paetbQl QlqCa  --- “ mUhUtvqt Aamar mnqIHa qshH Vqntkr baqb hqlo AsmQl iHra maereCl | laqh laqh hqlo Aamar ebhU senmlnE Kn qbc ‘jem’ iHeFeCl| sZgEtk ebSfR ehcaqb Ql AarmaN hajerkahH ‘kuhHj’ LueDeCl | whH suqfagqt AarmaN hajerkar bYeox$gt sZgyhr pra bhUednr mUrt ebqdLr maeIHt Buqpn hajerka, jfRnt hajerka, pyetma paqn`d, kul br&Xa Aaed >bnamDnY eLlpEr surr sUcna Luen Aaplut QheCqla~ | Lyqd`DfRa sumet bahHqdiHqX bhUqta saT~r LueD Aamak Aaqmad edeCl| AabuDabEr pra Aha QcfRd Par&kr wkk AeBnqfR skqlaqk h~aehr qKarak qfagahHeCl | hHfRar epct ebhUgEt, AaDuenk gEt Aar& qLht Asm sZgEt A’ qmar Aaqpanar qdqLqr Aamar saZ>k#etk sen`DfRar samren mra   QheCl | epcedna ATvaz QcDY wepylr puXa qikacaqm sagr tErr baelt ew$qkIH qKlr AaqfRajn kereCl|  sumet bahHqdqX Ana AsmEfRa jlpanr qsaXad qlaXar epcqt Aaem skqlaqX kaSr jl iHdYan ( Dreamland Aqua Park) Ql Dapel qmelqla | jl iHdYanr ebeBnn qKl qDmaelt Bag Ql ebrl Aannd laB kereCql~a | sen`DfRa CfR bjar lqg lqg Aaem skqlaqk ebdafR ed enj enj GrmuqK raona QheCqla | lgqt Ql AaeneCqla pybast paln kra ebhUr madkta Bra eLhrN Aar& Anaebl Aanndr AnuBUet |