kaXalE

Aarman hajerka

Pagun wer cít gíl

bhag paqlhH qcan

qcqnhqr Aal AahHnqt bqh Aaej qkan qkan

bqh Aaej qkan ||

Aaej AahHn Aal PahHdaqt wqklqg behqC2

AabuDabE, Larjah Aajmanr prao AaehqC, wqklqg behqC2

wqmaqkara ha~ehqr Par&k BahHeIHo AaehqC, wqklqg behqC2         

chrr sumet bahHo raZIalE QhqC, wqklqg behqC2

kqNvl cahab qmeDqdqX hat iHjan edqC, wqklqg behqC2

sn`jEt, sumn, subErh~qto gEtr Aa~t DerqC, wqklqg behqC2

qcelm, reCd` BahHeIHh~qto naIH AaKra kerqC, wqklqg behqC2

duQrr omanr pra n-AalhE AaehqC, wqklqg behqC2

whH sen`DfRar qmhePlqt Aaemo bqha~qcan, Aaemo bqh~aqcan

Aaej ekfR AsmEqr kTa mnt perqC, kTa mnt perqC

LedfRar pra DuburEQl juhH ekfR jelqC, kTa mnt perqC

qdLr líra-buIa sqX htaLat BuegqC, kTa mnt perqC

Aaejr jngEtqta qsfRa PueIH iHeFqC, kTa mnt perqC

ebhUqr tlEqt Aaem taqkhH gqmaqc~an, taqkhH gqmaqc~an

Aamar Asm emFa buel AecnahHo ecenqC, kTa mnt perqC

qshH Asmr emFa sur BuqpnqdqX eblahHQC, kTa mnt perqC

maelk Aar& nXhH emel BaSar guer DerqC, kTa mnt perqC

hEr&dahH ehfRa~ Iael keXta qf recqC, kTa mnt perqC

sEmahH Aet ebLbaqsqr PulnqdXEk Aa~ekqC, kTa mnt perqC

Aaej Aamar ntuncaqmo taqkhH krkqcan, taqkhH krkqcan

iaXrqr qdL wer Aaem hHfRaQl Aaehq~Ca, Aaem Aaej Aae~hqCa

mr&Buemr majqta wKn Asm geIRqC~a, Asm Aaem geIRq~Ca

emFa mat emFa sur, emFa kTa paetqC~a, emFa kTa paetqC~a

AsmE AahHqr mrmqt Aaem ebqBar Qhq~Ca, Aaem ebqBar Qhq~Ca

ebhUqr olqgqr pyNam weIH jnahHq~Ca, Aaej jnahHq~Ca

Aaej AahHn Aal PafRdaqt wqklqg behqC~a 

Aaej AahHn Aal PafRdaqt wqklqg behqC~a 

Aaej AahHn Aal PafRdaqt wqklqg behqC~a 

Aaej AahHn Aal PafRdaqt wqklqg behqC~a ,,,,,,,,,